Wybierz język: PolskiEnglish

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE przez UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: Redukcja kosztów działalności firmy Opony Przemysłowe poprzez inwestycję w elektrownię fotowoltaiczną

Umowa nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0146/17-00 z dnia 18.09.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii poprzez budowę naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 407,04 kW. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 1 622 550,10 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 850 453,69 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pragniemy poinformować Państwa, że zrealizowaliśmy projekt pt.:
„Rozwój przedsiębiorstwa OPONY PRZEMYSŁOWE Mariola Koc-Czyżewska
poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe”

 

Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.02-20-151/12-00, wniosek WND-RPPD.01.04.02-20-151/12.

Całkowita wartość inwestycji 4 269 133,18 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 465 597,49 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa 258 634,86 zł

  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Podlaskiego na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

 

 


Powrót

Partnerzy